Politica de privacitat

MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA, Societat Agraria de Transformació (SAT), amb C.I.F V-08.834.830 i inscrita al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en virtut d’allò disposat al Decret 111/1985 del D.O.G.C., com a responsable d’aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1989, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aqueles polítiques, mitjans i procediments técnics i organitzatius per a grantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a la Agencia Española de Protección de Datos, en conformitat amb el que s’estableix a la legislació vigent.

En el hipotètic cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries per a que l’equip de MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT) pugui I)respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; II)realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats per l’usuari; III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT) aquí assenyalades, MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT) per a que procedeixi al tractament de les dades suministrades en benefici de les finalitats mencionades anteriorment, així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT() que puguin ser de l’interès de l’usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hi hagi comunicat -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accesos no autoritzats, modificacions il.lícites, sustraccions i/o la pèrdua de dades, amb objecte de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT) segons la natura i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web. Igualment, MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA (SAT) es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponen en virtut al que està establert al Reglamento de Medidas (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic info@cultiudaqui.cat o una carta a Avinguda Beniamino Farina, 135 (Antiga N-II), 08340 de Vilassar de Mar, Barcelona.